tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ngắn nhất có thể nh

Question

tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược
ngắn nhất có thể nha nhớ nhá

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-08-05T00:42:02+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:43:11+00:00

  -Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược. Điều này thể hiện lần lượt qua nội dung các hiệp ước mà triều đình kí với Pháp:
  +,Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):thừa nhận sự cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo côn Lôn; mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán,…
  -+,Hiệp ước Hác-măng (25-8-1883):Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì…; mọi việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm.
  +,Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6-6-1884): Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp.
  => Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.

  Cố rút gọn mà vẫn đủ ND rồi đó ~ Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )