Tại sao nói tự thụ phấn bắt buộc và giao phấn gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hóa giống? Lấy VD minh họa?

Question

Tại sao nói tự thụ phấn bắt buộc và giao phấn gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hóa giống? Lấy VD minh họa?

in progress 0
Madeline 5 tháng 2021-07-27T04:30:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:32:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật dẫn đến thoái hóa là do các gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp.

  Vi dụ: Ở gà thả nuôi trong vườn của hộ gia đình ở thôn quê do giao phối gần nên chỉ sau 1 -> 2 năm thì chúng bị chết.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )