Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của Lưỡng Cư có giá trị bỏ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày ?????????? Help me please=.

Question

Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của Lưỡng Cư có giá trị bỏ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày ??????????
Help me please…………….

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-07-30T03:47:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:48:54+00:00

  Đáp án:

    Vì chim tiêu giệt sâu bọ vào ban ngày nhưng lớp lưỡng cư có vai trò tiêu giệt sâu bọ vào ban đêm nên vai trò tiêu giệt sâu bốc hại của lưỡng cư có giá trị  bổ xung cho hoạt động của chim vào lúc sáng

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-30T03:49:22+00:00

  Bởi vì chim tiêu diệt sâu bọ có hại vào ban ngày mà lưỡng cư có vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại vào ban đêm nên vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )