tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ của Lưỡng Cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày

Question

tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ của Lưỡng Cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-20T14:14:59+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-20T14:15:59+00:00

    Giải thích các bước giải:bởi vì các loại chim ăn sâu bọ thì kiếm ăn vào ban ngày còn các động vật thuộc lớp lưỡng cư ko đuôi thì kiếm ăn vòa ban đêm cho nên mới nói vai trò tiêu diệt sâu bọ của Lưỡng Cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )