Tại sao nói, việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính dân chủ là điều kiện để thực thi chính sách xã hội đạt hiệu quả?

Question

Tại sao nói, việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính dân chủ là điều kiện để thực thi chính sách xã hội đạt hiệu quả?

in progress 0
Hadley 6 tháng 2021-07-10T19:23:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:24:35+00:00

  Vì tính cách của con người là một điểm yếu quan trọng,tính cách của con người có thể thể hiện qua hình dáng của mỗi người và việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính dân chủ chính là điều kiện thực thi chính sách xã hội đặt hiệu quả.

  $#Mon$

  $\text{Cho cho mình xin hay nhất nhé}$

  0
  2021-07-10T19:25:14+00:00

  Tại vì tính con người là một điểm yếu quan trọng,nỏ được thể hiện bằng cử chỉ , hành động và lời nói của con người .

  ⇒Việc tổ chức thực hiện đảm bảo tính dân chủ là điều kiện để thực thi chính sách xã hội đạt hiệu quả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )