tại sao nông nghiệp bền vững bằng với nông nghiệp sinh thái ?

Question

tại sao nông nghiệp bền vững bằng với nông nghiệp sinh thái ?

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-08-05T01:03:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:05:14+00:00

  Đáp án:

  Nông nghiệp bền vững bằng với nông nghiệp sinh thái vì: Mục đích của nông nghiệp bền vững là thiết lập một hệ thống bền vững về mặt sinh thái, có tiểm lực về mặt kinh tế, có khả năng đáp ứng được nhu cầu của con người mà không “bóc lột” đất đai và không làm ô nhiễm môi trường. … Không phá hoại môi trường. Đảm bảo năng suất ổn định.

  0
  2021-08-05T01:05:29+00:00

  Nông nghiệp bền vững bằng với nông nghiệp sinh thái vì: 

  + Mục đích của nông nghiệp bền vững là do thiết lập một hệ thống bền vững về mặt sinh thái.

  + Phải có năng lực mạnh về mặt kinh tế, có khả năng đáp ứng được nhu cầu của con người, phải đảm bảo năng suất ổn định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )