Tại sao nước ta phải thực hiện công nghiệp hóa song song với hiện đại hóa? Nêu tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa

Question

Tại sao nước ta phải thực hiện công nghiệp hóa song song với hiện đại hóa? Nêu tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-07-29T04:20:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:22:08+00:00

  Nước ta phải thực hiện công nghiệp hóa song song với hiện đại hóa vì:

  Công nghiệp hóa – hiện đại hóa (CNH-HĐH) giúp phát triển lực lượng sản xuất, làm thay đổi căn bản công nghệ sản xuất, tăng năng suất lao động.

  – Nếu dừng lại ở CNH thì không có giá trị mà cần phải áp dụng HĐH thành tựu khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, lưu thông, dịch vụ, quản lý thì CNH mới thật sự đúng nghĩa và đem lại lợi ích cho đất nước. Do đó CNH phải gắn liền với HĐH.

  Tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa:

  – Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là giai đoạn phát triển đưa đất thoát khỏi nguy cơ tụt hậu, từng bước rút ngắn khoảng cách về sự phát triển kinh tế nước ta và thế giới
  – Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cho chế độ mới, cơ cấu kinh tế hợp lý thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc, kỹ thuật công nghê tiên tiến trong toàn bộ nền kinh tế.

   – Tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )