tại sao ở 4°C nước có trọng lượng riêng lớn nhất

Question

tại sao ở 4°C nước có trọng lượng riêng lớn nhất

in progress 0
Mary 1 năm 2021-07-24T01:33:46+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:35:34+00:00

  Sự nở vì nhiệt của nước rất đặc biệt `: `

  `+` Tăng từ `0` đến `4^{o}C`  nước co lại`.`

  `+` Khi nhiệt độ tăng từ `4^{o}C`  trở lên nước mới nở ra `. `

  `⇒` Do đó, nước ở nhiệt độ `4^{o}C` có trọng lượng riêng lớn nhất`.`

  0
  2021-07-24T01:35:43+00:00

  Vì sự nở vì nhiệt của nước rất đăc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0 độC đến 4 độC thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 4 độ C trở lên thì nước mới nở ra. Vì vậy ở 4 độC nước có trọng lượng riêng lớn nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )