Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn? Trả lời làm sao phải đầy đủ ý, giàu sức thuyết phục, khiến cho câu trả lời này là một câu hoàn chỉnh

Question

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn?
Trả lời làm sao phải đầy đủ ý, giàu sức thuyết phục, khiến cho câu trả lời này là một câu hoàn chỉnh

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-29T10:39:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:41:09+00:00

  Phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn vì:

  -Vì A-ma-dôn là lá phổi xanh của thế giới, có dự trữ sinh học quý giá, nhiều khoáng sản quý và là vùng tiêu biểu về tiềm năng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải.

  -Nhưng kinh tế và đời sống phát triển đã khiến môi trường rừng A-ma-dôn bị hủy hoại dần gây ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu trong các năm vừa qua và là một vấn đề hết sức lo ngại.

  =>Ta phải bảo vệ rừng A-ma-dôn

  0
  2021-07-29T10:41:30+00:00

  Phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amadon vì đó là lá phổi xanh của trái đất, là vùng dự trữ sinh học quý giá, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế.
  Ảnh hưởng của rừng Amadon :
  -Tích cực :tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân
  -Tiêu cực :hủy hoại dần môi trường sinh thái, ảnh hưởng xấu đến khí hậu của khu vực và toàn cầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )