Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amadôn ?

Question

Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amadôn ?

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-07-27T01:56:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T01:57:46+00:00

  _Rừng amazon có vai trò vô cùng to lớn:

  +Là lá phổi xanh của thế giới. 

  +Vùng dự trữ sinh học quý giá. 

  +Việc khai thác rừng Amazon đem lại nhiều lợi ích chung cũng làm cho môi trường rừng Amazon bị hủy hoại nhiều, ảnh hường tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

  _Rừng mưa Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới. … Chính vì vậy sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người.

  0
  2021-07-27T01:58:05+00:00

  * Phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon vì:

  – Rừng amazon có vai trò vô cùng to lớn:

  + Là lá phổi của thế giới. 

  +Vùng dự trữ sinh học quý giá.

  + Vó nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp và giao thông vận tải.

  – Việc khai thác rừng Amazon đem lại nhiều lợi ích chung cũng làm cho môi trường rừng Amazon bị hủy hoại nhiều, ảnh hường tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )