tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng amazon

Question

tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng amazon

in progress 0
Amaya 2 giờ 2021-09-07T11:47:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:49:41+00:00

  Rừng amazon có vai trò vô cùng to lớn:

  +) Là lá phổi xanh của thế giới

  +)  Việc khai thác rừng Amazon đem lại nhiều lợi ích chung nhưng cũng làm cho rừng Amazon bị hủy hoại nhiều, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu

  $\text{#Annihilators}$

  0
  2021-09-07T11:49:44+00:00

  Phải đặt vấn đề bảo vệ rừng Amazon vì:

  – Rừng amazon có vai trò vô cùng to lớn:
  + Là lá phổi xanh của thế giới.
  + Vùng dự trữ sinh học quý giá.
  + Với nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp và giao thông vận tải.
  – Việc khai thác rừng Amazon đem lại nhiều lợi ích chung cũng làm cho môi trường rừng Amazon bị hủy hoại nhiều, ảnh hưởng tới khí hậu khu vực và toàn cầu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )