Tại sao phải dùng hạt tốt để trồng cây ? Nếu hạt bị sứt sẹo thì sao ? Nếu hạt bị nấm mốc thì sao? Nếu hạt bị sâu bệnh thì sao ?

Question

Tại sao phải dùng hạt tốt để trồng cây ?
Nếu hạt bị sứt sẹo thì sao ?
Nếu hạt bị nấm mốc thì sao?
Nếu hạt bị sâu bệnh thì sao ?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-20T21:08:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T21:09:27+00:00

  – Vì hạt tốt sẽ có nhiều chất dinh dưỡng và có bộ phận phôi khỏe
  – Hạt bị sứt sẹo, chỗ sứt sẽ là nơi vi khuẩn, nấm xâm nhập vào và phân hủy chất dinh dưỡng của hạt, làm thối, hỏng hạt.

  – Hạt bị sâu bệnh bị hỏng, khi gieo trồng sẽ không mọc cây.

  – Hạt nấm mốc sẽ không sử dụng đc 

  0
  2021-09-20T21:09:44+00:00

  Tại sao phải dùng hạt tốt để trồng cây ?

  Vì dùng hạt tốt thì cây được mọc từ hạt tốt đó sẽ phát triển mạnh và năng suất cao

  Nếu hạt bị sứt sẹo thì sao ?

  Thì cây được phát triển từ hạt đó quả sẽ bị sứt sẹo

  Nếu hạt bị nấm mốc thì sao?

  Thì hạt sẽ không thể phát triển thành cây được

  Nếu hạt bị sâu bệnh thì sao ?

  Thì khi thành cây có quả, quả sẽ bị sâu ăn và sẽ bị hỏng hết

  #Khongaochepmang

  #Chuchoctot

  #Ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )