Tại sao phải hiểu rõ truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ta?

Question

Tại sao phải hiểu rõ truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam ta?

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-11T05:44:17+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T05:45:17+00:00

    “Dân ta phải biết sử ta

    Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

    -Bác Hồ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )