Tại sao phải hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, tại sao phải hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng?

Question

Tại sao phải hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, tại sao phải hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng?

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-08-17T05:22:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:23:51+00:00

  → Phải hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, phải hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng để đảm bảo quyền lợi cho của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự.

  0
  2021-08-17T05:23:58+00:00

  Phải hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện, phải hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng để đảm bảo quyền lợi cho của các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật dân sự. Nhằm bảo vệ quyền lợi riêng của mỗi người. 

  Hok tốt ????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )