Tại sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh là như thế nào?

Question

Tại sao phải kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh là như thế nào?

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-09-05T18:15:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-05T18:17:27+00:00

    tại vì kết hợp nó sẽ phối hợp tốt hai thứ này

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )