Tại sao phải thu hoạch đậu tương trước khi quả chín khô?

Question

Tại sao phải thu hoạch đậu tương trước khi quả chín khô?

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-06T15:19:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:20:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì nếu để quả chín khô thì quả sẽ tự nẻ (tự nứt 2 mảnh vỏ để giải phóng hạt) , hạt rơi xuống đất nên không thu hoạch được.

  0
  2021-10-06T15:21:06+00:00

  Phải thu hoạch đậu tương trước khi quả chín khô vì đậu tương là loại quả khô khi chín vỏ quả sẽ tự nẻ ra hạt đậu tương rơi ra ngoài không thu hoạch được giảm năng suất vì vậy cần thu hoạch đậu tương trước khi quả chín khô

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )