tại sao phân vi sinh azogin không bón cho cây họ đậu?

Question

tại sao phân vi sinh azogin không bón cho cây họ đậu?

in progress 0
Arya 1 năm 2021-07-30T08:27:38+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:28:54+00:00

  Vì trong cây họ đậu có nhiều chất đạm

  0
  2021-07-30T08:28:58+00:00

  Vì trong cây họ đậu có quá nhiều chất đạm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )