Tại sao pháp lại chia nước ta thành 3 sứ và sáp nhập vào liên ban đông dương

Question

Tại sao pháp lại chia nước ta thành 3 sứ và sáp nhập vào liên ban đông dương

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-07-16T16:58:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:59:37+00:00

    Thực dân Pháp làm như vậy để hoàn thành công cuộc bình định nước ta về mặt quân sự, dễ dàng cai trị và thuận lợi để bắt tay vào khai thác thuộc địa Việt Nam nói riêng cũng như Đông Dương nói chung một cách quy mô. Họ chia cắt như vậy để toàn lãnh thổ ta ko còn là một khối thống nhất, khó khăn trong việc đi lại và liên lạc vì thế mà càng khó hợp sức mà lật đổ bọn chúng.

  0
  2021-07-16T17:00:13+00:00

  Thực dân Pháp làm thế chắc để hoàn thành công cuộc bình định nước ta về mặt quân sự, dễ cai trị và thuận lợi để bắt tay vào khai thác thuộc địa Việt Nam nói riêng cũng như Đông Dương nói chung. Họ chia cắt như vậy để toàn lãnh thổ ta ko còn là một khối thống nhất, khó khăn trong việc đi lại và liên lạc vì thế mà càng khó hợp sức mà lật đổ bọn chúng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )