Tại sao quá trình hấp thụ lại , lại nhiều chất cần thiết nhất còn quá trình bài tiết tiếp lại nhiều chất không cần thiết nhất ?

Question

Tại sao quá trình hấp thụ lại , lại nhiều chất cần thiết nhất còn quá trình bài tiết tiếp lại nhiều chất không cần thiết nhất ?

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-16T17:34:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T17:35:02+00:00

  Đáp án:Sự trao đổi chất diễn ra ở hai cấp độ:

  .Oử cấp độ cơ thể ,môi trường ngoài cung cấp thức ăn,nc,muối khoáng và ooxxi qua hệ tiêu hóa,hệ hô hấp ,đồng thời tiếp nhận chất bã ,sản phẩm phân hủy và khí co2 từ cơ thể thải ra

  .Ở cấp độ tế bào,các chất dinh dưỡng và ooxxi tiếp nhận từ máu và nc mô đc tế bào sử dunhj cho các hoạt động sống,đồng thời các sản phẩm phân hủy đc thải vào môi trg trong ,đưa tới cơ quan bài tiết ,còn khí co2 đc đưa tới phổi và thải ra ngoài

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-16T17:35:26+00:00

  Quá trình tạo thành nước tiểu gồm 3 giai đoạn:

  – Lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu

  – Hấp thụ lại các chất cần thiết

  – Bài tiết tiếp các chất độc hại

  Quá trình hấp thụ lại là quá trình giữ lại các chất cần thiết cho cơ thể còn có ở trong nước tiểu đầu, do vậy giai đoạn này có nhiều chất cần thiết được hấp thụ lại.

  Ở giai đoạn bài tiết tiếp, sau khi các chất cần thiết đã được hấp thụ, các chất độc hại còn lại sẽ được bài tiết để đưa ra ngoài, do đó thành phần ở đây chứa nhiều chất độc không cần thiết đối với cơ thể  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )