Tại sao quá trình nhân đôi diễn ra ở hai mạch ở chạc tái bản lại khác nhau

Question

Tại sao quá trình nhân đôi diễn ra ở hai mạch ở chạc tái bản lại khác nhau

in progress 0
Maria 14 phút 2021-09-12T22:40:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:42:41+00:00

  Quá trình nhân đôi ở 2 mạch trên 2 chạc tái bản khác nhau vì:

  – 2 mạch này có chiều ngược nhau, 1 mạch có chiều từ 5′ – 3′, mạch còn lại có chiều từ 3′ – 5′

  – Đặc điểm của enzim ADN polimeraza chỉ có thể liên kết được nucleotit vào đầu 3’OH tự do đã có sẵn, do vậy nó chỉ có thể tổng hợp mạch mới theo chiều 5′ – 3′

  – Do vậy, trên mạch gốc có chiều từ 3′ – 5′ chuỗi polinucleotit được tổng hợp liên tục, còn trên mạch còn lại tổng hợp gián đoạn thành từng đoạn okazaki.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )