Tại sao sinh vật nhân sơ khởi đầu phiên mã không cần sự trợ giúp của protein riêng biệt là các yếu tố khởi đầu phiên mã nhưng ở nhân thực lại có

Question

Tại sao sinh vật nhân sơ khởi đầu phiên mã không cần sự trợ giúp của protein riêng biệt là các yếu tố khởi đầu phiên mã nhưng ở nhân thực lại có

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-11T00:55:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:56:44+00:00

  vì ở sv nhân thực có hệ gen phức tạp nên mỗi quá trình phiên mã tạo sp khác nhau lại cần 1 enzyme khác nhau xúc tác.

  ở sv nhân sơ, các sp tạo ra đều nhờ xúc tác của 1 loại enzyme ARN-polimerase  chung.

  Ngoài ra, do ở sv nhân thực các ARN tạo thành phải được cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon nên cần thêm enzyme cắt và enzyme nối riêng biệt 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )