Tại sao sứa không có não? Thủy tức dùng tua miệng để làm gì? Thủy tức dùng lỗ miệng để làm gì?

Question

Tại sao sứa không có não?
Thủy tức dùng tua miệng để làm gì?
Thủy tức dùng lỗ miệng để làm gì?

in progress 0
Hadley 48 phút 2021-09-07T10:53:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:54:47+00:00

  Câu 1:

  Sứa không có não mà chỉ có dây thần kinh nằm ở đáy mắt, giúp phản ứng với môi trường.

  Câu 2:

  Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều tế bào gai có chức năng tự vệ và bắt mồi Khi đói, thuỷ tức vươn dài đưa tua miệng quờ quạng khắp xung quanh. Tình cờ chạm phái mồi lập tức tế bào gai ờ tua miệng phóng ra làm tê liệt con mồi.
  Câu 3:

  Lỗ miệng có vai trò vừa là nơi đưa thức ăn vào bên trong khoang ruột vừa là nơi thải chất thải ra khỏi cơ thể

  @Châu Hy

  Chúc học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )