Tại sao tác giả không dùng từ “đoàn quân” mà dùng từ” đoàn binh” trong khổ thơ thứ 3 bài Tây Tiến? nêu ý nghĩa của từ láy chơi vơi trong khổ đầu bài T

Question

Tại sao tác giả không dùng từ “đoàn quân” mà dùng từ” đoàn binh” trong khổ thơ thứ 3 bài Tây Tiến?
nêu ý nghĩa của từ láy chơi vơi trong khổ đầu bài Tây Tiến

in progress 0
Autumn 6 ngày 2021-12-03T21:21:34+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-03T21:23:03+00:00

    – Tác giả không dùng từ “đoàn quân” mà dùng từ” đoàn binh” vì từ “đoàn binh” âm Hán Việt đã gợi ra một khí thế hết sức nghiêm trang, hùng dũng mà từ ‘đoàn quân” không mang lại

    – ý nghĩa của từ láy chơi vơi: “Chơi vơi” là trạng thái trơ trọi giữa khoảng không rộng, không thể bấu víu vào đâu cả. “Nhớ chơi vơi” có thể hiểu là một mình giữa thế giới hoài niệm , nỗi nhớ da diết, miên man, bồi hồi, bâng khuâng, sâu lắng làm cho con người có cảm giác đứng ngồi không yên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )