Tại sao tây bắc mùa đông ấm hơn đông bắc?

Question

Tại sao tây bắc mùa đông ấm hơn đông bắc?

in progress 0
Rylee 9 giờ 2021-10-18T04:19:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T04:20:53+00:00

  Về mùa đông, các đợt gió mùa đông bắc lạnh đã bị chặn lại bởi Hoàng Liên Sơn và nóng dần lên khi đi xuống phía nam. Do đó mùa đông ở đây đến muộn và kết thúc sớm, ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ (nơi ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông bắc).

  0
  2021-10-18T04:21:23+00:00

  Tại vì địa hinh tây bắc có nhiều núi cao địa hình dốc , hướng núi từ tây sang đông nên mùa đông chắc đc gió mùa đô g bắc thổi vào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )