Tại sao Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai quốc gia đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

Question

Tại sao Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai quốc gia đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-10-04T01:12:07+00:00 1 Answers 138 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T01:13:29+00:00

    Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai quốc gia đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí vì:

    – Ở hai nước này có điều kiện tụ nhiên thuận lợi như: giáp biển ,…

    – Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có những thủ lĩnh dũng cảm, sẵn sàng đi thám hiểm các vùng đất mới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )