Tại sao Tây Sơn chuyển địa bàn hoạt động xuống vùng Tây Sơn hạ đạo?

Question

Tại sao Tây Sơn chuyển địa bàn hoạt động xuống vùng Tây Sơn hạ đạo?

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-07-19T09:51:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:53:03+00:00

  Tại sao Tây Sơn chuyển địa bàn hoạt động xuống vùng Tây Sơn hạ đạo?

  => Vì Tây Sơn hạ đạo có lực lượng lớn, mạnh; mở rộng căn cứ khởi nghĩa, địa bàn gần vùng đồng bằng.

  0
  2021-07-19T09:53:28+00:00

  Vì tay sơn hạ đạo có Lực lượng lớn mạnh,mở rộng căn cứ khởi nghĩa, địa bàn gần vùng đồng bằng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )