Tại sao thận lại lọc máu đỏ tươi chứ không phải là máu đỏ thẫm Giúp em câu này với ạ, em cảm ơn nhiều ạ

Question

Tại sao thận lại lọc máu đỏ tươi chứ không phải là máu đỏ thẫm
Giúp em câu này với ạ, em cảm ơn nhiều ạ

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-08-17T17:09:42+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T17:10:45+00:00

    Quá trình lọc máu để loại các chất thải và các chất dư thừa bắt đầu từ cầu thận. Máu từ quản cầu thận phải có một áp suất lọc đủ lớn, quá trình lọc mới thực hiện dễ dàng. Máu đó phải là máu động mạch có huyết áp lớm, theo động mạch thận, phân phối đến các quản cầu bằng động mạch đến với áp suất đủ lớn (khoảng 60 mmHg) để thắng được áp suất keo và áp suất thủy tĩnh của dịch lọc cầu thạn trong nang cầu thân mới tạo được áp suất lọc.
    Quá trình lọc thải các chất dư thừa và độc hại trong máu là một quá trình tiến hành liên tục để loại dần các chất đó, đảm bảo sự cân bằng của môi trường trong, nên lọc máu động mạch hay tĩnh mạch không quan trọng mà quan trọng là đảm bảo có áp suất lọc, điều này chỉ có ở máu động mạch.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )