Tại sao thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi nanh vuốt của thú ăn thịt?

Question

Tại sao thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi nanh vuốt của thú ăn thịt?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-02T23:54:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:55:11+00:00

  Thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi nanh vuốt của thú ăn thịt, là vì:

  Vì thỏ chạy hình chữ Z làm thú ăn thịt bị lỡ trớn lạc sang hướng khác, lúc đó thỏ sẽ nhanh chóng ẩn mình vào trong các bụi rậm hoặc các hang đất để trốn thú ăn thịt và thỏ có thể thoát khỏi nanh vuốt của thú ăn thịt.

  0
  2021-09-02T23:55:57+00:00

                                      `\text {  HAPPY BIRTHDAY TO ME 01 / 11 }` 

  Vì : 

         + Thỏ chạy theo đường hình chữ Z nên làm cho con thú mất đà ( theo quán tính con thú tiếp tục chạy thẳng về phía trước ) => trốn được thú !

         

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )