Tại sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng dan số vẫn tăng – (hsg)

Question

Tại sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng dan số vẫn tăng – (hsg)

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-10-16T18:32:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:33:40+00:00

  Gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do:

  – Dân số đông, cơ cấu dân số trẻ nên số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao

  ⟹ Dẫn tới số lượng trẻ em sinh ra hằng năm vẫn rất lớn (mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người).

  0
  2021-10-16T18:33:42+00:00

  +) Do dân số đông

  + Cơ cấu dân số trẻ

  + Mật độ dân số cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )