Tại sao Tổng thống, thủ tướng các nước trên thế giới không có quân phục giống như của Thủ tướng Thái Lan hả bạn ??? Tôi thấy chỉ có mỗi Thủ tướng Thái

Question

Tại sao Tổng thống, thủ tướng các nước trên thế giới không có quân phục giống như của Thủ tướng Thái Lan hả bạn ???
Tôi thấy chỉ có mỗi Thủ tướng Thái Lan là có bộ quân phục thôi ạ.
Vậy Tại sao Tổng thống, thủ tướng các nước trên thế giới không có quân phục giống như của Thủ tướng Thái Lan hả bạn ???
Xin cảm ơn ạ !!!.

in progress 0
Jade 4 ngày 2021-09-08T13:31:07+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T13:32:59+00:00

    TẠI THEO VĂN HÓA THÔI BẠN HOẶC LÀ PHONG CÁCH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )