tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra các mùa?

Question

tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra các mùa?

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-11T04:38:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:40:03+00:00

         – Do Trái Đất trục nghêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo nên Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời thì góc chiếu lớn hơn, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt lúc ấy là mùa nóng ở nửa cầu đó. Nửa cầu nào không ngả về phía Mặt Trời thì góc chiếu nhỏ, nhận được ít ánh sáng và nhiệt, lúc ấy là mùa lạnh ở nửa cầu đó.

               # Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-08-11T04:40:04+00:00

  – Do Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời thì khi chuyển động Trái Đất không thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng của Trục nên luôn có một nửa cầu (nửa cầu Bắc hoặc Nam) ngả về phía mặt trời nhiều hơn, ở đó là mùa nóng còn ở nửa cầu kia là mùa lạnh, gây ra các mùa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )