Tại sao trên sơ đồ lưới điện phải ghi rõ các cấp điện áp và số liệu kĩ thuật ?

Question

Tại sao trên sơ đồ lưới điện phải ghi rõ các cấp điện áp và số liệu kĩ thuật ?

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-07-23T04:22:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-23T04:24:28+00:00

    Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện (các nhà máy điện), các lưới điện, các hộ tiêu thụ điện trong toàn quốc được liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng được ghi lại rõ ràng, mạch lạc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )