Tại sao triều đình nhà Nguyễn và nhân dân ta liên tục thất bại trong quá trình chống Pháp xâm lược.

Question

Tại sao triều đình nhà Nguyễn và nhân dân ta liên tục thất bại trong quá trình chống Pháp xâm lược.

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-10-28T13:26:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:28:42+00:00

  -Chênh lệch về lực lượng, vũ khí với địch.

  -Diễn ra lẻ tẻ, thiếu thống nhất.

  -Lãnh đạo là quan lại và tướng lĩnh, một số ít văn thân sĩ phu mang nặng tư tưởng phong kiến do hạn chế về lịch sử nên chưa có đường lối đúng đắn (thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến).

  -Triều đình hèn nhát, không có đường lối đúng đắn, không những không đoàn kết mà còn đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

  0
  2021-10-28T13:28:44+00:00

  Triều đình nhà Nguyễn và nhân dân ta liên tục thất bại trong quá trình chống Pháp xâm lược :

  – Đầu tiên ta phải nói đến đó là do sự nhu nhược của triều đình .

  – Do sự cầu hòa của triều đình : họ luôn nghĩ cầu hòa sẽ mang lại lợi ích cho chính họ .

  – Do triều đình đàn áp các cuôc đấu tranh của nhân dân ta trong phong tào kháng chiến .

  – Do đường lối đấu tranh của nhân dân ta không đúng đắn .

  – Chưa có giai cấp lãnh đạo hoàn chỉnh .

  – Các cuộc đấu tranh diễn ra còn lẻ tẻ , chưa có sự đoàn kết giữa mọi người dân với nhau .

  – Do triều đình đã kí các hiệp ước nhượng quyền cho bọn thực dân Pháp .

  – Chưa ý thức được mình đấu tranh để làm gì , vì ai .

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )