Tại sao trong những năm 1930 1938 đánh dấu bước phát triển mới cao hơn của phong trào đấu tranh chống pháp của các dân tộc Hà Giang

Question

Tại sao trong những năm 1930 1938 đánh dấu bước phát triển mới cao hơn của phong trào đấu tranh chống pháp của các dân tộc Hà Giang

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-28T14:54:18+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-28T14:55:28+00:00

    Ko chắc nha

    Từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các thế lực phản động trong nước và quốc tế ra sức cổ súy, hô hào đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập theo “mô hình” tư bản phương Tây, nhất là trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc các khóa. Chúng ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta, nhằm mục tiêu phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Bài viết dưới đây chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )