Tại sao trùng roi xanh tự dưỡng( giống thực vật)nhưng lại xếp vào ngành động vật nguyên sinh

Question

Tại sao trùng roi xanh tự dưỡng( giống thực vật)nhưng lại xếp vào ngành động vật nguyên sinh

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-11-24T09:48:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:50:34+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Vì trong tế bào trùng roi xanh có chất diệp lục nên chúng có thể quang hợp tạo chất hữu cơ

  0
  2021-11-24T09:50:36+00:00

  Đáp án:

  trùng rôi có khả năng di chuyển còn đv thì ko

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )