Tại sao từ xích đạo về hai cực của Trái Đất nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm có sự thay đổi trái ngược nhau ? Cần lời giải chi tiết Hứa v

Question

Tại sao từ xích đạo về hai cực của Trái Đất nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm có sự thay đổi trái ngược nhau ?
Cần lời giải chi tiết
Hứa vote đầy đủ

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-08-15T20:43:34+00:00 2 Answers 2120 views 0

Answers ( )

  2
  2021-08-15T20:44:57+00:00

  – Trái Đất có dạng hình cầu, càng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng của Mặt Trời càng nhỏ nên lượng nhiệt nhận được càng ít, nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo về cực .

  – Trái Đất có dạng hình cầu, càng lên vĩ độ cao, chênh lệch góc chiếu sáng và chệnh lệch thời gian chiếu sáng càng lớn. Càng về vĩ độ cao, mùa hạ có góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng dài còn mùa đông có góc chiếu sáng nhỏ, thời gian chiếu sáng ít. Nên biên độ nhiệt tăng dần từ xích đạovề cực.

  1
  2021-08-15T20:45:22+00:00

  Từ xích đạo về hai cực của Trái Đất nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm có sự thay đổi trái ngược nhau vì:

  – Trái Đất có dạng hình cầu, càng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng của Mặt Trời càng nhỏ nên lượng nhiệt nhận được càng ít, nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo (vĩ độ thấp) về cực (vĩ độ cao)

  – Trái Đất có dạng hình cầu, càng lên vĩ độ cao, chênh lệch góc chiếu sáng và chệnh lệch thời gian chiếu sáng (ngày và đêm) càng lớn. Càng về vĩ độ cao, mùa hạ có góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng dài còn mùa đông có góc chiếu sáng nhỏ, thời gian chiếu sáng ít. Nên biên độ nhiệt tăng dần từ xích đạo (vĩ độ thấp) về cực (vĩ độ cao).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )