Tại sao từ một tế bào mẹ 2n tạo ra 4 tế bào con n?

Question

Tại sao từ một tế bào mẹ 2n tạo ra 4 tế bào con n?

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-08T07:28:37+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:29:52+00:00

  1 tế bào mẹ   giảm phân   4 tế bào con

   ( 2n NST )                            ( n NST )

  Giải thích : vì ở kì trung gian trong giảm phân 1, NST tự nhân đôi thành NST kép. Sau đó đã diễn ra hai lần quá trình phân li độc lập của các cặp NST kép về hai cực của tế bào ( Kì sau 1, kì sau 2). Do đó, từ một tế bào mẹ 2n tạo ra 4 tế bào con n.

  Hiểu một cách đơn giản như thế này : 4n : 2 : 2 = n

  < Cho mk xin ctlhn nha >

  0
  2021-09-08T07:30:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Do trong quá trình giảm phân tế bào mẹ nhân đôi 1 lần nhưng lại phân li 2 lần

  Kết phúc GPI cho ra 2 tế bào mang n NST kép

  Sau đó 2 tế bào n kép này giảm phân 2 cho ra 4 tế bào con mang n NST đơn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )