Tại sao tư sản pháp lại kìm hãm tư sản vn

Question

Tại sao tư sản pháp lại kìm hãm tư sản vn

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-07-23T04:42:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:44:14+00:00

  Vì Pháp muốn độc chiếm thị trường tại Đông Dương đồng thời thực hiện kế hoạch khai thác thuộc địa vậy nên việc Pháp phải làm là kìm hãm tư sản VN.Pháp sẽ luôn tìm mọi cách đè nén và đè bẹp mọi nhà tư sản có khả năng cạnh tranh với Pháp hoặc có tiềm lực kinh tế lớn.Làm như vậy sẽ luôn bảo đảm nền kinh tế Pháp phải là số một tại Đông Dương 

  0
  2021-07-23T04:44:17+00:00

  Bằng những cách như:  tước đoạt ruộng đất, ra nhiều thứ thuế và khoản phụ thu khác,… Tư sản Pháp kìm hãm tư sản Việt Nam để dễ bề cai trị cũng như độc chiếm thị trường Việt Nam, trở thành thị trường tiêu thụ cho Pháp. Ngoài ra cũng là bước tính trước để tư sản Pháp kiềm nén cuộc cách mạng dành độc lập
  @Kenngo347

  Không sao chép nè

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )