tại sao vừa phải bảo vệ đất nước vừa phải xây dựng đất nước

Question

tại sao vừa phải bảo vệ đất nước vừa phải xây dựng đất nước

in progress 0
Eva 5 tháng 2021-07-21T09:39:37+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:41:10+00:00

  Xây dựng luôn luôn đi đôi với việc bảo vệ tổ quốc. Đất nước chúng ta tuy đã hòa bình và đang trên đà phát triển, tuy nhiên không được ngủ quên trước chiến thắng, điều này so với các cường quốc 5 châu chưa là gì. Vì thế mà chúng ta cần phải vừa bảo vệ và vừa xây dựng đất nước.

  $\text{ Nhất Tướng Chi Tiên } $

  0
  2021-07-21T09:41:29+00:00

  Trả lời

  +) Bảo vệ đất nước để giúp đất nước mãi trường tồn, để thể hiện lòng yêu thương và lòng tự tôn dân tộc của ta đối với đất nước, cũng là để thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn đối với những người có công lao gây dựng đất nước.

  +) Xây dựng đất nước để giúp đất nước ngày càng thêm tươi đẹp, văn minh để sánh ngang với các cường quốc năm châu trên thế giới, để giúp đất nước ngày càng giàu mạnh hơn và có thể góp phần giúp châu lục, hay rộng hơn là thế giới trở nên giàu mạnh, phát triển hơn.

  $#Chúc học tốt!$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )