tại sao vùng trung tâm hoa kì lại chia thành 3 bang??

Question

tại sao vùng trung tâm hoa kì lại chia thành 3 bang??

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-10-09T02:13:58+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:15:00+00:00

  Khu vực rộng lớn, cân đối, diện tích hơn 8 triệu km2, chiều Đông sang Tây khoảng 4500m, chiều Bắc xuống Nam khoảng 2500km, chia ra nhiều bang để dễ kiểm soát và cai trị

  0
  2021-10-09T02:15:48+00:00

  chia ra nhiều bang để dễ kiểm soát và cai trị đất nước đỡ cực khổ thiệt hại về kinh tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )