Taij sao Nhà Nguyễn lại bị thua thế trong khi nước pháp xâm lược nước ta? giúp mik v

Question

Taij sao Nhà Nguyễn lại bị thua thế trong khi nước pháp xâm lược nước ta?
giúp mik v

in progress 0
Madeline 3 tuần 2021-07-08T18:03:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:04:14+00:00

  Tại sao Nhà Nguyễn lại bị thua thế trong khi nước pháp xâm lược nước ta?

  ⇒ Tại vì số người tham gia chiến đấu thực dân Pháp của Nhà Nguyễn còn quá ít , vũ khí còn quá ít , chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến chống thực dân Pháp

  ⇒ Nhà Nguyễn lại bị thua thế trong khi nước pháp xâm lược nước ta

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-07-08T18:05:01+00:00

  *Nguyên nhân:

  +chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống Pháp

  +lực lượng còn thiếu

  +vũ khí chưa đủ

  ⇒Nhà Nguyễn bị thua Pháp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )