Talk about a greener club ( activities ) .Y/C: ngắn thui, ko cần dài nha, bài thi noí TA của mik đấy!

Question

Talk about a greener club ( activities ) .Y/C: ngắn thui, ko cần dài nha, bài thi noí TA của mik đấy!

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-02T15:31:22+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:32:51+00:00

  The environment in which we live, it is wilting, it can be destroyed or even disappeared if we do not preserve it. How to make the environment greener? We have a lot of ways like using paper bags instead of plastic bags. Use trash to sort, use recyclable items like plastic bottles to make flower pots … We need to be conscious and propagate to make the world a greener environment!

  Dịch:
  Môi trường mà chúng ta đang sống, nó đang héo úa, nó có thể bị phá hủy hoặc thậm chí biến mất nếu chúng ta không giữ gìn nó. Làm thế nào để làm cho môi trường xanh hơn? Chúng ta có rất nhiều cách như sử dụng túi giấy thay cho túi ni lông. Sử dụng thùng rác để phân loại, sử dụng những vật dụng có thể tái chế như chai nhựa để làm chậu hoa… Chúng ta cần có ý thức và tuyên truyền để thế giới trở thành một môi trường xanh hơn!

  @chúc học tốt!!                        khoaitaybibo

  0
  2021-09-02T15:33:01+00:00

  Five years ago, I attended a very big festival in Hanoi. That is the 1000 year anniversary of Thang Long – Hanoi. There are many activities in this festival like fireworks display, military parades, music performances, etc. It was organized splendidly because the organizers were the Vietnamese government. Millions of people have come to Hanoi to take part in this great festival. It is held for ten days from October 1, 2020 to October 10, 2020. I have seen a lot of fireworks, parties, parades these days. It’s very interesting. I took a lot of photos during this festival because there are so many beautiful scenes. We organize this great festival to celebrate 1000 years of Thang Long – Hanoi.

  cho mình xin CTLHN :3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )