Talk about your neghbourhood ( ngắn thôi ko cần dài) Cần gấp Anh chị giúp em với!!

Question

Talk about your neghbourhood
( ngắn thôi ko cần dài)
Cần gấp
Anh chị giúp em với!!

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-16T01:59:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T02:00:51+00:00

  How beautiful my childhood was. It is tied to my hometown. Here are the most beautiful scenes that I remember the most are colorful kites flying high in the sky, the dyke full of snails, green rice fields, yellow, … I remember me and you. You and your friends have fun on the young lawn, bathing off the dike bank and even catching crabs, snails, … My childhood was like that, how beautiful it was. I love this childhood, I wish I could go back to that time

  CHO MÌNH XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!

  CÓ GÌ KHÔNG HIỂU THÌ HỎI MÌNH NHA!

  0
  2021-10-16T02:01:35+00:00

  I have a neighbor friend, very close to each other. she has a petite and pretty figure. We do things together: go to school together, celebrate a birthday together, celebrate the new year together. She helps me in times of trouble. I feel very happy to have such a neighbor

  Dịch:Tôi có một người bạn hàng xóm, rất thân với nhau. cô ấy có dáng người nhỏ nhắn và xinh xắn. Chúng ta cùng nhau làm những việc: cùng nhau đi học, cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau chúc mừng năm mới. Cô ấy giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người hàng xóm như vậy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )