tam giác ABC có BC=15cm,góc B=60 độ,góc C=40 độ.Tính đường cao AH,cạnh AB,AC mn giải lại giúp mình vs.ko spam nhá

Question

tam giác ABC có BC=15cm,góc B=60 độ,góc C=40 độ.Tính đường cao AH,cạnh AB,AC
mn giải lại giúp mình vs.ko spam nhá

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-07-08T18:04:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:06:06+00:00

  Đáp án:

   xét tam giác  ABC có
     tanC= AB/ BC
     tan40 độ= AB/ 15

     15 *tan40 độ= AB

     12,5 = AB
  -> AB= 12,5 cm
  xét tam giác vuông AHB có :

    sinB=AH/ AB
   sin 60 độ= AH / 12,5

  12,5* sin 60 độ= AH

  10,8 = AH

  -> AH= 10,8 cm

   xét tam giác vuông AHC có: 
   sinC= AH/ AC
  sin 40 độ = 10,8 /AC
  AC *sin 40 độ = 10,8 

  AC= 10,8 / sin 40 độ

  AC= 16,8 cm
  vậy AH= 10,8 cm
         AB= 12,5 cm
        AC= 16,8 cm

  BẠN VOTE 5* VÀ CHỌN LÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT GIÚP MK NHA ( ĐỂ MK ĐC LÊN HẠNG)

   CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )