tam giac ABC co dien tich la 4cm vuong .Chieu cao AHco do dai 0,8cm .Do dai day BCcua hinh tam giac la A 5cm B15 cm C20 cm D 10cm chi can tron dap an

Question

tam giac ABC co dien tich la 4cm vuong .Chieu cao AHco do dai 0,8cm .Do dai day BCcua hinh tam giac la
A 5cm
B15 cm
C20 cm
D 10cm
chi can tron dap an thoi khoi giai thich

in progress 0
Rose 6 ngày 2021-12-08T00:49:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-08T00:50:53+00:00

     độ dài đáy của BC của hình tam giác là D.15cm

    Giải thích các bước giải:

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )