tam giác abc;góc a=90 độ;ab=6cm;bc=10cm a,tính ac và các góc trong tam giác abc

Question

tam giác abc;góc a=90 độ;ab=6cm;bc=10cm
a,tính ac và các góc trong tam giác abc

in progress 0
Brielle 17 phút 2021-10-05T21:04:12+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T21:05:33+00:00

  a, Theo định lí py- ta -go trong tam giác ABC vuông tại A có

   AB^2 + AC^2 = BC^2

  => AC^2 = BC^2 – AB^2 = 10^2 – 6^2 = 100 – 36 = 64

  => AC = 8 ( cm )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )