tam giác ABC và tam giác DEF có AB=ED,AC=DF,BC=EF .Kí hiệu nào sau đây đúng A)ABC=DEF B)ABC=DFE C)ABC=EDF D)ABC=FED Mình cũng đang tuyển vài thành v

Question

tam giác ABC và tam giác DEF có AB=ED,AC=DF,BC=EF .Kí hiệu nào sau đây đúng
A)ABC=DEF B)ABC=DFE C)ABC=EDF D)ABC=FED
Mình cũng đang tuyển vài thành viên vào nhóm DarkNight
Nếu bạn muốn thì cứ vô
Link nhóm https://hoidap247.com/nhom-104

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-19T19:01:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:02:53+00:00

  A) ABC=DEF

   

  0
  2021-09-19T19:03:13+00:00

  Đáp án:

  $ΔABC$ và $ΔDEF$ có $AB=ED,AC=DF,BC=EF$ .Kí hiệu nào sau đây đúng

  $A)ABC=DEF$⇒Chọn A

  $B)ABC=DFE$

  $C)ABC=EDF$

  $D)ABC=FED$

  Giải thích :

  Xét $ΔABC$ và $ΔDEF$, có :

  $AB=DE(gt)$

  $BC=EF (gt)$

  $AC=DF(gt)$

  $⇒ ΔABC = ΔDEF (c.c.c)$

  ⇒Vậy tao chọn $A$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )