Tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH, Gọi E,F,M lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh a, ,AEMF là hình chữ nhật b. EHMF là hình thang cân

Question

Tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH, Gọi E,F,M lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC. Chứng minh
a, ,AEMF là hình chữ nhật
b. EHMF là hình thang cân
c, Giả sử AB bằng 6cm, BC bằng 10cm .Tính Diện tích tam giác EHF

in progress 0
Savannah 7 ngày 2021-12-02T19:02:44+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:04:09+00:00

  Giải

  Ta có E là trung điểm AB 

  M là trung điểm BC      

  ⇒ EM là đường trung binh của tam giac ABC

  ⇒EM sẽ song song và bằng 1/2 AC

  Lai có F là tung điểm AC

  ⇒AF=FC

  Ta có EM =1/2AC và song song với AC

  ⇒EM=AF, Và sẽ song song với AF

  ⇒AEMF là hình bình hành

  Ta có góc A= 1v vì ΔABC vuông tai A

  ⇒AEMF là hình chữ nhât

  b)

  0
  2021-12-02T19:04:13+00:00

  Đáp án:

  Xét tam giác ABC có EA=EB ;MB=MC

  suy ra ME là đường trung bình cũa tam giác ABC

  suy ra ME // AC hay gócAEM=900 (1)

  Tương tự góc MFA=900 (2)

  góc EAF=900 (3)

  từ (1) ;(2) ;(3) suy ra AEMF là hình chữ nhật

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )