Tam giác có một góc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều: A. hai cạnh bằng nhau B. ba góc nhọn

Question

Tam giác có một góc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều:
A. hai cạnh bằng nhau B. ba góc nhọn
C.hai góc nhọn D. một cạnh đáy

in progress 0
Reagan 4 tháng 2021-08-16T16:49:33+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:51:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tam giác có một góc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều:

     A. hai cạnh bằng nhau

  B. ba góc nhọn          

    C.hai góc nhọn

  D. một cạnh đáy

  Vì 2 cạnh bằng nhau => tâm giác cân 

  Mà tâm giác cân có một góc = 60° thì đó là tâm giác đều

  Xin hay nhất nha

  0
  2021-08-16T16:51:29+00:00

  $\textơLove Khánh Hà}$

  Đáp án:

  Tam giác có một góc 60º thì với điều kiện nào thì trở thành tam giác đều:
  A. hai cạnh bằng nhau  

  B. ba góc nhọn          

  C.hai góc nhọn        

  D. một cạnh đáy

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Vì Δ có hai cạnh bằng nhau là Δ cân nên 2 góc bằng nhau mà :}$ 

   $\text{∠A + ∠B + ∠C}$ = `180^o` 

   $\text{giả sử ∠A =}$ `60^o` 

   $\text{⇒ ∠B + ∠C =}$ `120^o` 

   $\text{Mà Δ cân nên ∠B = ∠C =}$ `60^o` 

   $\text{⇒ ΔABC là tam giác đều vì mỗi góc}$ `60^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )