tam giác MNP có góc N =90°biết NP =5cm, NM =12cm. Tính MP

Question

tam giác MNP có góc N =90°biết NP =5cm, NM =12cm. Tính MP

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-09T14:47:12+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:48:14+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Xét `ΔMNP` vuông tại `N` có :

  `NP^2 + NM^2 = MP^2` (Pitago)

  `-> 5^2 + 12^2 = MP^2`

  `-> MP^2 = 13^2`

  `-> MP = 13cm`

  Vậy `MP = 13cm`

   

  0
  2021-09-09T14:48:42+00:00

  Đây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )